فریادبزن شادمانه

 

نمیدانم
چندنفرازشمالحظه ی شادی ازخبرقبولی کنکور رو تجربه کردین...یاجندنفرتون شادی درآغوش
کشیدن فرزندتون رو بعد از تولدش بیادمیارین ...من اینک ودراین لحظه انگار که برگشتم
به ۱۳سال قبل وقتی شاخ نباتم رو درآغوش کشیدم .امروز
عشقم تو آزمون دکترا قبول شد
وقتی مسیجش رودیدم براش نوشتم :دلم
میخواد الان باهات حرف بزنم وجیغ بکشم .چنددقیقه بعدزنگ زد .صدام از شادی میلرزید
اشکام بی اختیار روی گونه هام میلغزید انگار که خودم قبول شده بودم...بهم میگه :به
عشق تو بود که قبول شدم ومن میدونم که اینو ازصمیم قلبش میگه...خوشحالم که قبل از
سفرش این خبرو بهم داد اینجوری غم دوریش رو کمتراحساس میکنم....

 

پ.ن ۱زین پس آقای عشقم رو بچه غول
مینامیم

پ.ن۲بنظرتون واسه قبولی بچه غول چی کادوبخرم؟

/ 1 نظر / 20 بازدید