به افتاب سلامی دوباره

برای بعضی کارها...بعضی حرفها...بعضی سخاوتها ودل گندگیها...بعضی عشق ومحبتها

بعضی صفا وصمیمیتها...بعضی محبتها...بعضی بزرگیها

کلمات کم میارن...گم میشن...خجالت میکشن وپس زبون گیر میکنن

فقط میتونم بگم

من چه دارم که ترا درخور...هیچ

پ.ن کامنتهاتون رو کم کم تایید میکنم...باورکنید خستگی این روزام خیلی زیاده به محبت وصفای خودتون ببخشید

           

/ 0 نظر / 30 بازدید