بالاوپایین

وقت کردین بیاین بالا...اگه سرم
خلوت شد یه سر میام پایین پیشتون...وااااای شما با این هوای گرم پایین ودوددمش
چجوری نفس میکشین؟....دیشب بالا بارون میومد....هرکدومتون تاحالا چندبار این حرفها
رو از دهن کسی شنیدین یا شاید اشتباهی وسهوا خودتون هم بکاربردین....راستی این لفظ
بالا وپایین رو بعضیها از کجای دایره ی لغاتشون آوردن؟شکرخدامن حساسیتی تو این
زمینه ندارم خونه ی نقلی خوشگلم تقریبا وسط مسطای شهره اتفاقا تویه محله ی قدیمی
هستم که کوچه هاش پرازدرخته نه اینکه بدم بیاد خونه ای داشته باشم نزدیکای کوه
وازهوای خوب لذت ببرم اما نمیدونم چرا بعضیها از رتبه بندی ودسته بندی خوششون میاد
وتازه حال میکنن ....دوستی دارم که ازخواهرم عزیزتره وخداروشکرهردوپایین شهری محسوب
میشیم وکلی هم با این موضوع حال میکنیم وسربسرهم میذاریم بخودمون میگیم بچه های
ـداون تاون ـدوستم که اتفاقا همکلاسی دبیرستانش خداروشکر به لطف امدادغیبی سری تو
سرها درآورده درحال حاضر بچه ی بالاست وهراز گاهی هم به دوست جون ما زنگ میزنه که
بابا پاشو یه سر بیا بالا !!!!!!و آی دیدنیه قیافه ی ما دوتا بچه ی داون تاون

/ 0 نظر / 23 بازدید