دردودلهای زنانه

ساعت ۸صبح دوستم
زنگ زدکه کجایی ؟گفتم :سرکار .گفت :۵دقبقه دیگه اونجام...فهمیدم اونقدرحالش بده که
اول صبح اومده باهم حرف بزنیم رسیدومن ازدفتراومدم بیرون.یه جاپارک کردونشستیم تو
ماشین به گپ زدن گفت وگفت تااحساس کردم سبک شد....باصدای بوق یه ماشین ازونورخیابون
برگشتیم ودیدیم دوتاآقای خوش تیپ میپرسن اگه میرین ماجای
شما پارک کنیم. بااشاره گفتم نه هستیم .دوستم گفت خوش تیپن گناه دارنا بازبااشاره گفتم ۵دقیقه
دیگه میریم .آقا پیاده شدو اومدجلو گفتم: دردودل زنونه است ممکنه ۵۰ دقیقه طول
بکشه...گفت حیف شما نیست که دلتون درد بکنه؟

 

پ.ن نگین که اگه شما هم جای مابودین سریع جای پارکتون رو به ایشون
نمیدادین!!!!!!!

/ 0 نظر / 34 بازدید