پسرک لوس من

 

درسته که خیلی از
مادرهاازجمله خودم گاهی میگیم باباخوشبحال هرکی بچه نداره اما همه ی ما مادرها هم
میدونیم بدون بچه هامون زندگی یعنی صفرودیگرهیچ...این شازده ی من برخلاف رفتارش
درجمع که سعی میکنه مردونه باشه توخلوت خودمون توخونه مثل یه دختر نازمیکنه وناز
داره وازشما چه پنهون برای من دخترنداشته ودرحسرت دخترمانده این خودش
نعمتیه!!!!میادومیگه مامان نازم کن مامان بالش بذارروی پات بخوابم وپاهاش رو که
ماشالا بلندهم هست کنارمن دراز میکنه سرش رو میبره زیربغلم ومثل گربه ها ناز میکنه
ومن باخودم فکرمیکنم چقدرخوبه که پسرکم بلده ازمن نوازش بخوادوهمونقدرم بلده که
مامانش رو نوازش کنه...من مادری دارم که هرگز نوازشم نکرده جمله ای مهرآمیزبمن
نگفته وهمیشه ی خدا از وقتی که بیاددارم جنگی سرد بین ما حاکم بوده ودوساله که نه
میبینش ونه میخوام که ببینمش...دفنش کردم زنده زنده توخاطراتم دفنش کردم وقطره اشکی
هم نریختم اما تادلتون بخواد هرجا که اسم مادری بیاد من واسه بی مادری خودم اشک
میریزم....یادمون نره محبت هم مثل خیلی چیزا آموختنیه تروخدا به بچه هاتون یادبدین
محبت کنن وبه وقتش محبت بخوان....

/ 0 نظر / 21 بازدید