سکانس سوم

 

وسط این وانفسای طرح
ضربتی جمع آوری اتاق خواب آیفون بصدا درمیاید .گوشی را بر میدارم.خانم من همسایه ی
شما فلانی هستم این چکاری است که کردیدـوقتی گشت شهرداری اومد رفتم پایین ونگهبانش
منو دیدـبه خود من میگفتید این صدا اذیت میکنه من جلوی کارو میگرفتم چرا شهرداری
چرا ۱۳۷ این رسم همسایه داری نیستجاااااااااااااااااااااااااان؟گفتم یعنی شما نمیدونی این کار قانونی نیست
ونباید کانال رو اینجا بسازی؟یعنی متوجه نیستی چه سروصدایی رو اعصاب ماست؟حق
همسایگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/مگه شما رعایت کردی؟حالا هم که من برای حق قانونی وشهروندیم
اقدام میکنم گله وشکایت هم داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما اگه میخواستی جلوی کارو بگیری میدادی
کانال رو توکارگاه بسازن بعدکرایه حمل میدادی ومیاوردی توساختمون نصب میکردی نه
اینکه واسه کمترشدن هزینه وکرایه ماشین ندادن کانال کولرو اینجا بسازی ومردم رو به
دردسر بندازی......وآقادر کمال پررویی بمن میگه فقط خواستم بدونین من ناراضیم از
شمااااااااااااا

/ 0 نظر / 20 بازدید