جواب دندان شکن

 

به بچه غول مسیج میدم که: لعنتی چرا امروز عاشقترم؟؟؟!!!

 

جواب میده:یادت رفته که امروزاولین روز پاییزه....

یادم نرفته ...چطور؟

...عاشقتری

راستی بنظرشما آدم تو پاییز عاشقترنیست؟!!!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید