# خوشبختیهای_من

به افتاب سلامی دوباره

برای بعضی کارها...بعضی حرفها...بعضی سخاوتها ودل گندگیها...بعضی عشق ومحبتها بعضی صفا وصمیمیتها...بعضی محبتها...بعضی بزرگیها کلمات کم میارن...گم میشن...خجالت میکشن وپس زبون گیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

رو موهام دست بکش بذارخوابم بگیره

                                 دربالکن بازه ونسیم خنکی توخونه درجریان از وقتی پسرکم برگشته ودوباره درکنارهمیم تختخواب دونفره مون شده ملک بلامنازعش ومن ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 16 بازدید